Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za ugodna posojila podjetništvu in projektom kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti

 

 

Naziv razpisa: Podjetništvo 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: 02.07.2012, 03.09.2012 in 15.10.2012

Pogoji za sodelovanje:

Velika, srednje velika, mala in mikro podjetja, in sicer:

  • gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah,
  • zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah.

Predmet javnega razpisa

Dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem z začetnimi projekti podjetniškega značaja (namen B).

Dolgoročna posojila nudijo ugodne obrestne mere, ki so pod tržnimi obrestnimi merami, ter moratorij pri vračilu glavnice posojila.

Upravičeni stroški:

  • nakup objektov s pripadajočimi zemljišči,
  • gradnja in rekonstrukcija objektov, komunalno in infrastrukturo opremljanje zemljišč,
  • nakup strojev in opreme (stroji in oprema so lahko za mikro, mala in srednje velika podjetja tudi rabljeni, a ne več kot 5 let),
  • nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, največ do 50 % stroškov celotne naložbe pri velikih podjetjih, do 100 % pri MSP) ter
  • stroški pripravljalnih študij in svetovanj (le pri MSP in do 50% dejanskih stroškov).

 

Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis.

Višina sofinanciranja:

Do 75% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči.

Najmanjša upravičena višina projektov (brez DDV) ne sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne sme biti nižja od 5.000 EUR.

Višina odobrenih sredstev na vlagatelja pri namenu B ne sme presegati 1.500.000 EUR.,

Euribor (trimesečni) + 0,40% letno do + 1,00% letno in je odvisna od koeficienta razvitosti občine v kateri se nahaja projekt.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo/podjetnistvo-%E2%80%93-ugodna-posojilna-sredstva

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi