Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis G 1/12 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih

 

 

Naziv razpisa: G 1/12

Razpisnik: Geoplin d.o.o.

Rok: 18.6.2012

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti novo naložbo v upravičene ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije.

Razpisana sredstva: Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnegarazpisa, znaša 285.580,00 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči»Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X)).

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe zazagotavljanje prihrankov energije z upravičenimi ukrepi, v podjetjih, ki so končni večji industrijski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo večjo od 50.000 Sm3 in so priključeni na prenosno plinovodno omrežje. Podjetje za potrebe tega razpisa je pravna oseba in podjetnik ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).

 Višina sofinanciranja:

Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 

-          30 % za velika podjetja,

-          40 % za srednja podjetja,

-          50 % za mikro/mala podjetja.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.geoplin.si/druzbena-odgovornost/ucinkovita-raba-energije

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi