Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis in razpisna dokumentacija za ukrep - Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti

 

 

Naziv razpisa: Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa 

Pogoji za sodelovanje: Do podpore so upravičeni lastniki ali solastniki tistih ribiških plovil, s katerimi so v obdobju 24 mesecev pred oddajo vloge na ta ukrep izvajali morski gospodarski ribolov z ribolovnimi orodji, za katere so bili določeni ukrepi prilagajanja ribolovnega napora v Načrtu za prilagajanje ribolovnega napora (v nadaljevanju: NPRN), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 15. decembra 2011. To so plovila, ki uporabljajo naslednja ribolovna orodja:

-                     zaporne plavarice (PS),

-                     pelagične vlečne mreže, upravljane z dveh plovil (PTM),

-                     stoječe zabodne mreže (GNS),

-                     trislojne mreže (GTR),

-                     pridnene vlečne mreže s širilkami (OTB).

Predmet javnega razpisa

 

Predmet podpore je trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, ki prispeva k izpolnjevanju cilja varovanja in ohranjanja ribolovnih virov.

Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti se lahko v skladu s 23. členom Uredbe 1198/2006/ES doseže:

  • z razrezom ribiških plovil ali
  • s prerazporeditvijo ribiških plovil pod zastavo države članice in z registracijo v Skupnosti za dejavnosti, ki ne spadajo v področje ribolova.

 

Višina sofinanciranja:Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje ukrepa Trajne ukinitve ribolovnih dejavnost znaša 2.235.372,00 EUR, od tega delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75 %, delež prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih pa znaša 25 %.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1030

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi