Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014

 

 

Naziv razpisa: Javni poziv OP RR, Razvoj regij

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj

Rok: 31.12.2012

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu za obdobje 2013-2014 znaša 144.872.398,40 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sofinanciranja so v skladu z OP RR praviloma samoupravne lokalne skupnosti. Sveti regij pa imajo možnost ob upoštevanju zakonskih določil, da kot upravičence določijo regionalne razvojne agencije (ustanovljene s strani ene ali več samoupravnih lokalnih skupnosti): javne zavode, javne službe, ter neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti.

Predmet razpisa

Predmet javnega poziva je izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013. Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje operacij, vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012–2014 in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih področjih:

  • ekonomska in izobraževalna infrastruktura,
  • okoljska infrastruktura,
  • razvoj urbanih naselij,
  • javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,
  • socialna infrastruktura.

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji.

 

Višina sofinanciranja:

Z zgoraj navedenimi sredstvi se lahko sofinancira največ 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije. Najmanj 15% (razlika) celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije (t.i. »lastno udeležbo«) mora biti zagotovljenih iz javnih virov.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=918

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi