Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


JAVNI RAZPIS za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 (P2A)

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa so subvencije za inovativna podjetja v subjektih inovativnega okolja, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2012.

Splošni pogoji:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki ter so člani SIO.

Vlagatelji (po odobritvi subvencije: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala v letu 2011 (upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču) in so ob prijavi na javni razpis člani SIO. Opredeljeni so kot skupina P2A/12.

 Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis:

Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2A po tem razpisu znaša največ do 800.000 EUR pod pogojem, da bodo zagotovljena sredstva v okviru Proračuna RS za leto 2013.

Maksimalna višina subvencije za podjetje iz ciljne skupine P2A je 20.000 EUR.

 Upravičeni stroški:

  • stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij to so npr. stroški izdelave poslovnega načrta, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in dohodek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov v SIO, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda, stroški mentoriranja,...

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno prevozna sredstva.

Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z leasingom in kompenzacijami ni dovoljeno.

 Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis:

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju - upravičencu na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.

Subvencija se odobri za upravičene stroške nastale:

od 1.9.2011 do 31.12.2012.

 Rok za predložitev vlog: 7.5.2012 

Grobi opis razpisa
Nap. V mesecu aprilu 2011 je predviden razpis za nepovratna sredstva za nakup tehnološke opreme za mikro podjetja na podeželju. Tako lahko podjetje pridobi do 40 - 60% povrnjenih upravičenih stroškov nakupa.

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za pridobitev nepovratnih sredstev, vam lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi