Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018)

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 10.08.2016, 7. 12. 2016, 22. 2. 2017

Razpoložljiva sredstva: 4.199.142,18 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.

Razpis se izvaja na območju Vzhodne kohezijske regije in na območju Zahodne kohezijske regije.

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih proizvodov pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.

 

Vlagatelji

Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma (MSP).

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stroški storitev zunanjih izvajalcev:

  • svetovanje (svetovalne storitve v povezavi z razvojem novih in inovativnih turističnih proizvodov ter usposabljanje v povezavi s turističnimi proizvodi, ki so predmet prijavljenega projekta). Stroški zunanjih svetovalcev lahko predstavljajo največ 30% skupnih stroškov projekta;
  • oblikovanje (grafična podoba vsebin),
  • digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
  • oglaševanje (stroški spletnega oglaševanja , vključujoč oglaševanje preko družbenih omrežij in stroški tiskovin). Stroški tiskovin lahko predstavljajo največ 30% skupnih stroškov oglaševanja;
  • specializacija (stroški izdelave dokumentacije potrebne za specializacijo in stroški pristopnih taks).

 

Stroški so upravičeni v kolikor bodo nastali v obdobju upravičenosti, ki se prične z dnem oddaje vloge na razpis in se zaključi 15.10.2018.

Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma najkasneje do 31.12.2018. Sredstva se bodo upravičencu izplačala iz sredstev posameznega proračunskega leta po terminskem planu določenem v pogodbi o sofinanciranju na osnovi zahtevka/ov za sofinanciranje.

Projekt se lahko prične izvajati po oddaji vloge na razpis. Vse projektne aktivnosti morajo biti v celoti zaključene in stroški plačani v roku, ki bo dopuščal izdajo zadnjega zahtevka za izplačilo najkasneje do 15.10.2018.

Višina sofinanciranja:

Sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 evrov. Sredstva se dodeljujejo po pravilu "de minimis". Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000,00 evrov.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491ali 070 790 92 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .