Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: 17.08.2016

Razpoložljiva sredstva: 12.000.000 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Podpora je namenjena mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenec do podpore je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijo. Začetek vzpostavitve kmetije se šteje do 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.

Upravičenec mora postati lastnik kmetije z medgeneracijskim prenosom ali nakupom kmetije. V upravljanju mora imeti najmanj 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP) in največ 80 ha PKP, ali najmanj 15 glav velike živine (GVŽ) in največ 160 GVŽ ali najmanj 60 čebeljih družin in največ 200 čebeljih družin. Imeti mora ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.

 

Višina nepovratnih sredstev

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči.

  • Znesek podpore znaša 45.000 EUR na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev na prevzeti kmetiji.
  • Znesek podpore znaša 18.600 EUR na upravičenca, če ta na prevzeti kmetiji ni zaposlen, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

Podpora se izplača v dveh obrokih sicer:

  • prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in
  • drugi obrok v višini 30 odstotkov dodeljenih sredstev

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .