Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2012

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije).
Investicija se mora izvajati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.
Nepovratna sredstva po tem javnem razpisu se razpisujejo za nakup strojev in opreme ter nematerialnih naložb in, pri investicijah sklopa A-turizem tudi za gradbena dela.

 

 

2. VREDNOST SOFINANCIRANJA

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 15.000 in največ 50.000 evrov.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:

  • 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.
Najvišja stopnja intenzivnosti pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov lahko znaša:
do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložb za mala in srednje velika podjetja;
do 25 odstotkov upravičenih stroškov naložb, če ima podjetje manj kot 750 zaposlenih ali 200.000.000 evrov prometa.

3. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
nakup strojev in opreme,
nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
gradbena dela (samo za sklop A-turizem).

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za pridobitev nepovratnih sredstev, vam lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi