Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Osmi javni razpis Pomurje

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 09.04.2016

Razpoložljiva sredstva: 6.000.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

 

Investicija se mora izvajati na upravičenem območju.

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.

 

Vlagatelji

 

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah.

 

Upravičeni stroški

 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:

 • nakup strojev in opreme (za majhna in srednje velika podjetja tudi rabljena oprema),
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa (samo za investicije nad 50.000,01 EUR upravičenih sofinanciranih stroškov),
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
 • nakup objektov in zemljišč (največ 10% upravičenih sofinanciranih stroškov).

 

Stroški so upravičeni če so nastali in so bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje 28.10.2016 za enoletne projekte oz. najkasneje 27.10.2017 za dvoletne projekte).

 

Višina sofinanciranja:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja,

 

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .