Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja - P7 sop 2016

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: 31.3., 10.4., 10.5., 10.7. in 10.9.2016

Razpoložljiva sredstva: 4.000.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet produkta so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3. 2011) pridobile status socialnega podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetjem s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu.

 

Vlagatelji

 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

 

Upravičeni stroški

 • stroški plač in druga povračila stroškov dela za osebe, zaposlene na projektu;
 • stroški storitev se morajo nanašati na vsebino projekta in jih upravičencu zagotavljajo tretje osebe (torej niso povezane z upravičencem), predstavljajo pa npr. naslednje stroške:
 • svetovalne storitve,
 • projektno vodenje in koordinacija projekta (lahko že ob prijavi na razpis itd.) s strani tretjih oseb, ki niso povezane z upravičencem, imajo pa ustrezne izkušnje, ali s področja mentoriranja/svetovanja/coachinga na področju socialnega podjetništva, ali da je ustanovil/ vodil socialno podjetje, ali da ima izkušnje z doseganjem družbenih učinkov,
 • prevajalske storitve,
 • storitve izobraževanja in usposabljanja,
 • svetovanja s področja IKT,
 • administrativno tehnične storitve,
 • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil,
 • storitve s področja informiranja in obveščanja javnosti (npr. stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev ter delavnic, oglasi, objave, spletne strani itd.).
 • posredni stroški v pavšalnem znesku, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta in so preverljivi (kot so pisarniški material, čistilni material in storitve, energija, voda, telefon, komunalne storitve, stroški najema poslovnih prostorov in opreme ipd.) v skupni vrednosti do 15% neposrednih upravičenih stroškov oseb, zaposlenih na projektu (stroškov iz točke 1) in stroškov storitev (stroškov iz točke 2).
 • stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15% celotnih upravičenih stroškov (dopolnilno financiranje, ki spada v obseg Evropskega sklada za regionalni razvoj);
 • stroški amortizacije sredstev, ki se amortizirajo in so upravičeni izključno za čas trajanja projekta, če pri pridobitvi teh sredstev niso bila uporabljena javna sredstva.

 p7 sop

Najnižji znesek kredita znaša 1.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične naslednji dan po zapadlosti roka za črpanje kredita. Kredit se črpa za upravičene stroške nastale od 01.01.2016 do vključno 15.10.2016.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .