Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

 

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija

Rok: 30.04.2016

Razpoložljiva sredstva: garancijski potencial 1.360.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite.

 

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

 

Vlagatelji

 

Vlagatelji so lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter zadruge in socialna podjetja.

 

Upravičeni stroški

 

Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
  • stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.

 

Stopnja nepovratnih sredstev znaša do 35% za mala in mikro podjetja, ter do 25% za srednja podjetja.

 

Vlagatelj lahko zaprosi za nepovratna sredstva samo v kombinaciji s kreditom po razpisu »Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za podravje«.

 

Najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR, doba vračanja je do 8 let v nobenem primeru pa ne sme preseči 22.05.2025, moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita, garancija znaša največ 50% odobrenega kredita. Obrestna mera je od 6 m EURIBOR + 1,92%, odvisno od banke in ročnosti kredita.

 

Investicija mora biti zaključena do 01.10.2016.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .