Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni poziv 38SUB-EVPO16-Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

 

Razpisnik: Eko sklad

Rok: do porabe sredstev

Razpoložljiva sredstva: 2.000.000 EUR

 

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za:

 • nakup novega vozila na električni pogon; 
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
 • predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
 • nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil.

 

Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za:

 • nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO na izpustu;
 • predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
 • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO na izpustu manjšimi od 50g CO km, kategorije M1, N1.

 

Opis kategorij vozil:

 • M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedežnimi mesti poleg sedeža voznika.
 • N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
 • L6e: Lahka štirikolesna vozila, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
 • L7e: Štirikolesna vozila, razen navedenih v prejšnji alineji, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
 • Vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa, niso predmet nepovratne finančne pomoči.

 

Pogoji za pridobitev

 

Predmet nepovratne finančne pomoči je samo nova naložba. Nepovratne finančne spodbude so namenjene vozilom, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, ter spadajo v eno izmed navedenih kategorij cestnih vozil.

 

Upravičene osebe so:

 • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
 • gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS;
 • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic (v nadaljevanju: zasebniki).

 

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

 

Višina nepovratne pomoči

 

Višina nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu znaša največ:

 • 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO ali predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije N in L7e;
 • 4.500 EUR nova priključna (plug-in) hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1, N1;
 • 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije L6e.

 

Višina nepovratne finančne pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »A« ter 45 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »C«. Kot območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem.

 

Upravičeni stroški

 

Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za preseganje veljavnih standardov Unije ali zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Unije. Stroški se določijo na naslednji način:

 • kadar se stroški naložb v varstvo okolja lahko opredelijo v skupnih stroških naložb kot ločena naložba, se ti stroški, povezani z varstvom okolja, štejejo za upravičene stroške;
 • v vseh drugih primerih se stroški naložb v varstvo okolja opredelijo s primerjavo s podobno, okolju manj prijazno naložbo, ki bi se verodostojno izvedla brez pomoči. Razlika med stroški obeh naložb opredeljuje strošek, povezan z varstvom okolja, in se šteje za upravičene stroške.

 

Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .