Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: 18.05.2016

Razpoložljiva sredstva: 8.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave in sicer za naslednje vrste naložb:

 

1. Naložbe v prestrukturiranje:

 • naložbe v zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, zlasti živinoreje,
 • naložbe namenjenih prilagajanju kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam;
 • naložbe v zmanjšanje oziroma učinkovitejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) in gnojil (npr. naprave za nanašanje FFS z zmanjšanjem zanosa in za razkuževanje semena ter naprave za mehansko zatiranje škodljivih organizmov),
 • naložbe v gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode, zamenjava namakalne opreme in zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških posodobitvah individualnih namakalnih sistemov),
 • naložbe v ureditev nasadov večletnih rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo k čemur sodi tudi postavitev travniških sadovnjakov,
 • naložbe v ekološko pridelavo hrane;

 

2. Naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.

 

Vlagatelji

 

Upravičenec do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v RS.

 

Upravičeni stroški:

 • nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne opreme in transportne opreme za prevoz živali in surovin;
 • nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;
 • stroški postavitve oz. obnove sadovnjakov in oljčnikov;
 • stroški postavitve oz. obnove hmeljišč;
 • stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
 • stroški ureditve nasadov trajnih rastlin;
 • stroški ureditve malih namakalnih sistemov in njihovih tehnoloških posodobitev.

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami,
 • za 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ukrepom Ekološko kmetovanje,
 • 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

 

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 EUR na vlogo.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .