Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za podukrep 8.6 – Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa za leto 2016

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: 16.05.2016

Razpoložljiva sredstva: 8.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa.

 

Vlagatelji

 

Vlagatelji so lahko:

  • lastnik oziroma zakupnik gozda,
  • pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200  oz. 02.400,
  • agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče.

 

Posebni pogoji:

  • če je upravičenec fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, mora imeti gozdno posest v lasti ali zakupu najmanj za obdobje pet let od zaključka naložbe, pri čemer gozdna posest ne sme biti manjša od 10 ha.
  • če je upravičenec agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, gozdna posest, ki jo imajo člani agrarne skupnosti v solasti ali skupni lasti, ne sme biti manjša od 10 ha,
  • če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa izkazati najmanj 18.000 eurov prihodka iz sečnje in spravila lesa, kar je razvidno iz računov, priloženih k vlogi na javni razpis,
  • upravičenec kandidira le z enim kosom iste vrste mehanizacije oziroma iste vrste opreme,

 

Višina sofinanciranja

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

 

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .