Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015

 

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: 26.10.2015 in 26.11.2015

Razpoložljiva sredstva: 5.126.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil podjetniškim projektom na območju Republike Slovenije. Namen razpisa je spodbujanje podjetniških investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

 

Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij in skladnega regionalnega razvoja.

 

Razpisana posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer kot:

  • SKLOP 1: sofinanciranje projektov s posojili, ki vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z upoštevanjem pravil državnih pomoči oz. regionalnima shemama državnih pomoči
  • SKLOP 2: sofinanciranje projektov s posojili brez elementov državnih pomoči oz. kot posojila z obrestno mero, ki je višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer.

 

Vlagatelji

 

Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja.

 

Upravičeni stroški

 

Za dokazovanje upravičenih stroškov projekta mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oz. ponudbe za celoten prijavljen projekt, v primeru sofinanciranja projektov izven pravil državnih pomoči (SKLOP 2) pa lahko vlagatelj predloži tudi račune ali pogodbe.

 

Med upravičene stroške spadajo:

  • Nakup nepremičnin
  • Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov
  • Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom)
  • Nakup nematerialnih naložb
  • Stroški svetovanj MSP-jem, ki so upravičeni le pri posojilih z elementi državnih pomoči (SKLOP 1)

 

Projekt vlagatelja, ki kandidira za posojilo z elementi državnih pomoči (SKLOP 1), ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na javni razpis, projekt vlagatelja, ki pa kandidira za posojilo brez elementov državnih pomoči (SKLOP 2), pa se lahko prične od vključno 1. 1. 2015 naprej.

 

Projekt je lahko sofinanciran s strani sklada do največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV) ter pri posojilih z elementi državnih pomoči (SKLOP 1) do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči, ki znašajo kot sledi:

 

Podjetja  Vzhodna Slovenija  Zahodna Slovenija 
velika  25%  15% 
srednja  35%  25% 
 mala 45%  35% 

 

Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt za največ 500.000,00 EUR. Skupna doba vračanja posojila je do 15 let (z vključenim moratorijem, največ 24 mesecev). Obrestna mera je odvisna od velikosti kredita in ostalih pogojev in znaša pri posojilih z elementi državnih pomoči od 0,80 % + 3 mesečni Euribor oz. pri posojilih brez elementov državnih pomoči 1,00 % + 3 mesečni Euribor.

Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 31.12.2017.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .