Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


Javni razpis iz naslova ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi.

Predmet javnega razpisa: 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Uredbe PRP se glede na predmet podpore, naložbe v tem javnem razpisu delijo na:

– naložbe, v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) (Namen A),

– naložbe v prvo stopnjo predelave lesa (Namen B). 

Ciljne skupine: 

Skladno s 33. členom Uredbe PRP so vlagatelji na ta javni razpis lahko:
1. gospodarske družbe,
2. samostojni podjetniki posamezniki,
3. zadruge in
4. zavodi. 

Višina razpisanih sredstev:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 10.000.000 EUR, od tega:
– do 8.500.000 EUR za Namen A
– do 1.500.000 EUR za Namen B

Kolikor sredstva za Sklop A oziroma Sklop B ne bodo v celoti dodeljena, se lahko v skladu z drugim odstavkom 90. člena Uredbe PRP, prenesejo na preostali Sklop iz javnega razpisa.

Višina sofinanciranja:

Stopnja pomoči znaša od 25 do 60% upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%.

Rok za predložitev vlog:

Do vključno 15. 2. 2012 do 24.00h.

Objava razpisa: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1013

 

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za pridobitev nepovratnih sredstev, vam lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi