Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015

 

Razpisnik: SPIRIT Slovenija

Rok za prijavo: 03.08.2015

Predvidena višina sredstev: 176.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

 

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.

 

Vlagatelji

 

Vlagatelji so lahko mikro, majhna in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki v Sloveniji, ki izpolnjujejo splošne pogoje navedene v javnem razpisu.

 

Pogoji za sodelovanje

 

Podjetja in samostojni podjetniki morajo zraven splošnih pogojev, ki so opisani v razpisu izpolnjevati še sledeče pogoje:

  • imajo na dan 31.12.2014 vsaj 5 zaposlenih za polni delovni čas,
  • podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje finančne konstrukcije izdelave tržne raziskave na novem tujem trgu,
  • v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 50% upravičenih stroškov oz. največ 4.500,00 EUR,
  • podjetje in izvajalec tržne raziskave na novem tujem trgu ne smeta biti medsebojno povezani družbi. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca tržne raziskave hkrati pa tudi izvajalec tržne raziskave ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju,
  • podjetje je obstoječi izvoznik, pri čemer se kot obstoječi izvoznik šteje podjetje, ki je realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije v letu 2014 ali ima kapitalski vložek v podjetjih izven države na dan oddaje vloge,
  • podjetje v državo, ki je predmet izdelave tržne raziskave še ne izvaža, oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2014 in 2015 in nima kapitalskih deležev v podjetjih na novem tujem trgu na dan oddaje vloge,
  • podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo,
  • podjetje za izdelavo tržne raziskave na novem tujem trgu, za katerega vlaga vlogo na osnovi tega razpisa, ni prejelo sredstev na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2011, 2012, 2013 ali 2014.

 

Upravičeni stroški

  • strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami.

 

Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in najdlje do 6.11.2015.

 

Višina sofinanciranja je 50% upravičenih stroškov in je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne more preseči 4.500,00 EUR.

 

Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu  tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .