Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2015 – Ukrep II

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: od 3.6.2015 do porabe sredstev

Višina sredstev: 100.000 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

 

Za škodni dogodek se šteje:

  • smrt,
  • l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
  • večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

 

Vlagatelji

 

Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči iz naslova tega javnega razpisa.

 

Vlagatelj mora zraven splošnih pogojev izpolnjevati še sledeče:

  • škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanj upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije po zakonu, o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa;
  • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti od dela, ki je razviden iz odločbe o začasni nezmožnosti za delo;
  • dohodek nosilca, ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine.

 

Višin sofinanciranja znaša do:

 

Sredstva se iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev, kjer znaša višina nepovratnih sredstev:

  • 3.000 eurov: smrt;
  • 3.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
  • 2.200 eurov: ll. kategorija invalidnosti;

 

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .