Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015 – Ukrep I

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: od 3.6.2015 do porabe sredstev

Višina sredstev: 15.000 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. 

 

Za nepredvidljivi škodni dogodek šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

 

Vlagatelji

 

Vlagatelj je lahko nosilec kmetijskega gospodarstva, kjer so pogoji za dodelitev sredstev izpolnjeni že ob vložitvi vloge.

 

Vlagatelj mora zraven splošnih pogojev izpolnjevati še sledeče:

 • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis;
 • če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;
 • če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;
 • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele;
 • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov;
 • vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica, in
 • minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, je 5.000 eurov.

 

Višin sofinanciranja znaša do:

 

Sredstva se iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev, kjer znaša višina nepovratnih sredstev:

 • 7500 evrov: nad vključno 65 000 eurov ocenjene škode;
 • 6500 evrov: od vključno 55 000 do 65 000 eurov ocenjene škode;
 • 5500 evrov: od vključno 45 000 do 55 000 eurov ocenjene škode;
 • 4500 evrov: od vključno 35 000 do 45 000 eurov ocenjene škode;
 • 3500 evrov: od vključno 25 000 do 35 000 eurov ocenjene škode;
 • 2500 evrov: od vključno 15 000 do 25 000 eurov ocenjene škode;
 • 1500 evrov: od vključno 5000 do 15 000 eurov ocenjene škode.

 

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .