Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

 

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: 16.07.2015

Razpoložljiva sredstva: 4.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju javni razpis) je dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju vlagateljica/upravičenka) za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

 

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 4.000.000,00 EUR.

 

Rok za oddajo prijav je 16. 7. 2015.

 

Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so vse občine v Republiki Sloveniji.

 

Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat.

 

Vlagateljica lahko prijavi le en projekt.

 

Prijavljeni projekt se lahko nanašajo na področje:

 • cestne infrastrukture,
 • komunalne in okoljske infrastrukture,
 • socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
 • gospodarskega razvoja,
 • informacijske komunikacijske tehnologije.

 

Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje, merljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora zasledovati najmanj enega izmed naslednjih ciljev:

 • izboljšanje cestne infrastrukture,
 • izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
 • izboljšanje socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture,
 • izboljšanje gospodarskega razvoja in
 • izboljšanje informacijske-komunikacijske tehnologije.

 

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa zemljišč,
 • gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor,
 • nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
 • stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta.

 

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.

 

Upravičenka za projekt lahko s strani Sklada pridobi posojilo v skupni višini do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

 

Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 10.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 10.000,00 EUR oz.največ 500.000,00 EUR.

 

Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor + % letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2015 glede na UMZDRO.

 

Skupna doba vračila posojila je do 15 let (z vključenim moratorijem) in ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.

 

Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in posojilni pogodbi. Skrajni rok zaključka je 31. 12. 2017.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .