Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2015

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: 31.8.2015

Razpoložljiva sredstva: 250.248 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2015.

Aktivnosti za izvajanje ukrepa ne smejo biti začete pred 1. septembrom 2014 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2015.

 

Vlagatelji

 

Vlagatelji so lahko fizične osebe in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na območju RS ter izpolnjujejo predpisane pogoje. Čebelar je do sredstev v okviru ukrepa upravičen samo enkrat v programskem obdobju 2014-2016.

Vlagatelji morajo izpolnjevati zraven zgoraj  navedenih določil še splošne pogoje ter:

  • vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov vsaj tri leta pred objavo tega razpisa;
  • vsi računi se morajo glasiti na ime vlagatelja;
  • vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oz. ima vzpostavljen lasten HACCP;
  • vlagatelj se je udeležil najmanj enega veterinarskega izobraževanja s področja zatiranja varoze ter najmanj enega izobraževanja s področja apitehničnega usposabljanja v zadnjih petih letih;
  • ostali pogoji razpisne dokumentacije.

 

Višina subvencije

 

  • Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 80% skupne neto vrednosti.
  • Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme kakovosti že pred letom 2015 ali imajo potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali imajo certifikati za ekološke čebelje proizvode, do 100% skupne neto vrednosti.
  • Delež sofinanciranja čebelarju začetniku znaša 80% skupne neto vrednosti.

Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelarske opreme znaša maksimalno 8.000€, ki je odvisen od velikosti čebeljih družin.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .