Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo

 

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: 9.06.2015, 31.8.2015 in 30.09.2015

Razpoložljiva sredstva: 2.000.000 EUR

 Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije. Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva in razvoja podeželja z vidika izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja proizvodnih stroškov, ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

 

Razpisana ugodna posojila Sklad dodeljuje v dveh sklopih:

 • Sklop 1 – po pravilih državnih pomoči
 • Sklop 2 – izven pravilih državnih pomoči

 

Vlagatelji

 

Vlagatelji so lahko kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev in so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet in opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

 

Na Sklop 1 se lahko prijavijo tisti vlagatelji, ki pri prijavljenem projektu še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči, lahko pa iz virov Sklada pri projektu še prejmejo dodatna sredstva (v obliki posojila), a le do višine, s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti državne pomoči.

 

Na Sklop 2 se lahko prijavijo vsi vlagatelji, tudi tisti, ki so za prijavljeni projekt že prejeli sredstva, oz. so v fazi pridobivanja le-teh iz virov Evropske unije in/ali javna sredstva Republike Slovenije ter so že dosegli najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne pomoči.

 

Upravičeni stroški

 

Sklop 1:

   • stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
   • nakup strojev oz. mehanizacije in opreme (z vključujočo računalniško programsko opremo);

 

Sklop 2:

   • stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne dejavnosti;
   • nakup strojev oz. mehanizacije in opreme (z vključujočo računalniško programsko opremo);
   • stroški samostojnega nakupa nepremičnin (kmetij in zemljišč – kmetijskih in gozdnih);
   • stroški nakupa živali ter enoletnih rastlin;
   • naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskih gospodarstev;
   • stroški izgradnje oz. obnove namakalne infrastrukture ter namakalna oprema, nova ali rabljena, oz. stroji.

 

Sklop 1: Projekt je lahko sofinanciran s strani sklada do 100 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV) in hkrati do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša do 50 % državne pomoči. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR oz. maksimalno v višini 250.000,00 EUR. Obrestna mera je 3-mes. Euribor + pribitek od 0,5 % do 1,0 % letno.

 

Sklop 2: Projekt je s strani Sklada lahko sofinanciran v višini do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV). Vlagatelji, ki so prejeli oz. so v fazi pridobivanja državne pomoči, se lahko prijavijo samo za delež, ki ne predstavlja državne pomoči. Obrestna mera je ROM + pribitek 1,0 % letno.

 

Ročnost kredita je max. 10 let z vključenim 2 letnim moratorijem in je odvisna od velikosti kredita.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .