Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Kreditiranje okoljskih naložb podjetij 53PO15

 

Razpisnik: Eko sklad

Rok: 30.04.2016 oz. do porabe sredstev

Višina sredstev: 10.000.000,00 EUR

 Predmet javnega razpisa

 

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v:

  • 1A.zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  • 1B.zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
  • 1C.gospodarjenje z odpadki,
  • 1D.Varstvo voda in učinkovita raba vode,
  • 1E.odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
  • 1F.začetne naložbe v okoljske tehnologije

 

Vlagatelji

 

Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona

 

Kreditni pogoji

 

Obrestna mera za kredite je odvisna od vrste naložbe in znaša trimesečni Euribor + najmanj 1,5%, oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države.

 

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem, oziroma največ 5 let za namene nakupa opreme (in vozil). Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

 

Kredit se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85% priznanih stroškov naložbe za namene A in B in 80% priznanih stroškov naložbe za namene C in D ter 75% priznanih stroškov naložbe za namen F.

 

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .