Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 32SUB-EVPO15

 

Razpisnik: Eko sklad

Rok: do porabe sredstev

Razpoložljiva sredstva: 2.000.000 EUR

Predmet javnega poziva

 

Predmet poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejšega vozila, in sicer za:

  • Nakup novega vozila na električni pogon;
  • Nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
  • Predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma
  • Nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

 

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. Predmet nepovratne finančne pomoči je samo nova naložba. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet nepovratne finančne pomoči, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano in prav tako ne sme biti sklenjen noben zavezujoč dogovor o začetku naložbe. Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne pomoči.<

 

Vlagatelji

 

Med upravičene vlagatelje spadajo lokalne skupnosti, gospodarske družbe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter druge pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic.

 

Višina pomoči

 

Višina nepovratne finančne pomoči za posamezne ukrepe Višina nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu znaša največ:

  • 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije M1;
  • 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije N in L7e;
  • 3.000 EUR nova priključna (plug-in) hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2 /km, kategorije M1, N1;
  • 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali predelano na električni pogon, kategorije L6e.

 

Višina nepovratne finančne pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55% upravičenih stroškov za naložbo na območjih vzhodna Slovenija ter 45% upravičenih stroškov za naložbo na območjih zahodna Slovenija. Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem.

 

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .