Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


JAVNI RAZPIS ZA UKREP 311 – DIVERZIFIKACIJA V NEKMETIJSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2012

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 311 diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 60 % upravičenih stroškov. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotnih točk.

 

PREDMET JAVNEGA

RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev

iz naslova ukrepa 311 diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti.

ROK:

Do 29.2.2012 do 24:00 ure

VLAGATELJI:

1. fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu sedeža kmetijskega gospodarstva - kmetije in so nosilci dopolnilne dejavnosti na tej kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,

2. pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

UPRAVIČENI STROŠKI

a) GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA do 333.333,33 EUR

b) OPREMA DO 333.333,33 EUR:

- za proizvode izven Priloge I k Pogodbi iz Rima in drugih nekmetijskih proizvodov do 333.333,33 EUR,

- oprema za opravljanje gostinske dejavnosti do 333.333,33 EUR:

in dodatna ponudba:

• za posamezno zunanje ali notranje športno ali otroško igrišče do 25.000,00 EUR:

• za posamezen zunanji bazen do 25.000,00 EUR,

• za savne, solarije do 25.000,00 EUR,

• za posamezno notranjo ali zunanjo manežo z opremo do 30.000,00 EUR

• za jahalno opremo do 4.000,00 EUR,

• za posamezni športni rekvizit do 2.000,00 EUR,

- oprema za opravljanje tradicionalnih znanj do 333.333,33 EUR,

- oprema za pridobivanje energije iz obnovljivih virov do 400.000,00 EUR v primeru samo ogrevanja oziroma do 1.000.000,00 EUR v primeru pridobivanja električne energije,

- oprema za ostale storitvene dejavnosti do 333.333,33 EUR,

- specifični računalniški program za opravljanje dejavnosti do 15.000,00 EUR

c) IKT oprema (strojna in programska oprema računalnika, telefon, faks, kopirni stroj) do 10.000,00 EUR

d) USPOSABLJANJE do 5.000,00 EUR

e) OSTALI SPLOŠNI STROŠKI do 5 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

SUBVENCIJA

Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 60 % upravičenih stroškov. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotnih točk.

OBJAVA RAZPISA

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1014

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za pridobitev nepovratnih sredstev, vam lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi