Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: 31.3.2015

Predvidena višina sredstev: 1.480.000 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet produkta so subvencije za novoustanovljena podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2015.

 

Namen produkta je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

 

Vlagatelji

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in imajo sedež podjetja na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko brezposelnostjo:

  • območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
  • območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
  • območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
  • območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,

in so bila registrirana od 1.1.2013 do 27.3.2015 (upošteva se datum registracije podjetja).

 

Prejemniki sredstev na javnih razpisih Sklada pri produktih P2A, P2B, SK50, SK75 in SK 200 niso upravičeni do prijave na ta javni razpis. Prijava na produkt P2R se izključuje s hkratno prijavo na razpise P2A, P2B, SK 75 in SK 200.

 

Upravičeni stroški

 

Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih naložb (nakup opreme) in nematerialnih naložb (nakup programske opreme),
  • obratni stroški (nakup materiala in blaga, stroški promocije, tržnih raziskav, mentorskih storitev, bančne, računovodske in pravne storitve),
  • stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov, v kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti in je pomembna bližina lokacije potencialnim kupcem / strankam (npr. najem poslovnih prostorov v mestnem središču), do skupne višine največ 2.000,00 EUR,
  • prispevki iz osebnega dohodka in prispevki na osebni dohodek, minimalni prispevki za s.p., za enega na novo zaposlenega od 1.3.2015 do 30.9.2015,
  • nakup enega novega kombiniranega vozila za potrebe opravljanja dejavnosti v višini največ do 4.000,00 EUR.

 

Subvencija se odobri za upravičene stroške nastale od 1.1.2014 do 30.09.2015. Maksimalna višina subvencije za podjetje je 20.000 EUR.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .