Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2015)

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Prvo odpiranje 04.05.2015, drugo odpiranje v kolikor bodo na voljo sredstva 09.10.2015

Predvidena višina sredstev: 1.500.000 EUR

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet produkta je semenski kapital - konvertibilno posojilo za inovativna podjetja. Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo; nastajanja novih MSP na način, da Sklad oz. holdinški sklad sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so/investira v obliki lastniškega financiranja v začetno razvojno fazo MSP; nastajanja novih podjetij in hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje; razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij.

 

Vlagatelji

 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in so mlajša od treh let (od datuma registracije do oddaje vloge).

 

Vlagatelji morajo zraven zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati še:

  • podjetje ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model,
  • podjetje izkazuje potencial rasti in razvoja novih produktov, vstopa na tuje trge in povečanje števila zaposlenih,
  • vsaj eden izmed družbenikov (podjetnikov) mora biti tudi zaposlen v podjetju za polni delovni čas,
  • družbeniki se morajo strinjati s Skladom kot potencialnim družbenikom podjetja
  • rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno in globalno naravnan,
  • podjetje mora biti lastnik intelektualne lastnine oziroma inovacije in ne posamezni družbeniki, kooperanti ali strateški partnerji, 
  • razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov ali institucij,

 

Upravičeni stroški

 

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in strošek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oz. proizvoda,...

 

Posojilni in konvertibilni pogoji.

 

Slovenski podjetniški sklad daje posojilo v višini 75.000 EUR, kjer se sklad odloči bodisi za konverzijo posojila do katerega je sklad upravičen od 6% do 26% na podlagi formule in določenih kazalnikov, ki jih bo družba dosegla v letu 2017, bodisi za vračilo posojila po nominalni fiksni obrestni meri v višini 5% letno.

 

Skrajni rok za morebitno konverzijo posojila je 31.12.2019, skrajni rok za vračilo posojila pa 31.12.2021.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .