Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Sedmi javni razpis Pomurje

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 26.03.2015

Razpoložljiva sredstva: 2.000.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu ter ustvarjanja novih delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

 

Investicija se mora izvajati na upravičenem območju.

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.

 

Vlagatelji

 

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah.

 

Upravičeni stroški

 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:

  • nakup strojev in opreme (za majhna in srednje velika podjetja tudi rabljena oprema),
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa (samo za celotne investicije nad 135.557,00 EUR),
  • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
  • nakup objektov in zemljišč (največ 10% upravičenih sofinanciranih stroškov).

 

Stroški so upravičeni če so nastali in so bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje 23.10.2015).

 

Višina sofinanciranja:

  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja,

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .