Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Četrti javni razpis Pokolpje

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 17.03.2015

Razpoložljiva sredstva: 1.500.000,00EUR

 Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah.

 

Namen javnega razpisa je:

 • spodbujanje začetnih investicij,
 • ustvarjanje in/ali ohranjanje novih delovnih mest na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

 

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne učinke na:

 • novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj ohranjanje delovnih mest,
 • tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma

 

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, ki ob prijavi izpolnjujejo vse naveden pogoje razpisa.

 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so naslednji:

 • stroški gradbenih in obrtniških del,
 • stroški nakupa objektov,
 • stroški nakupa strojev in opreme,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

 

Stroški so upravičeni če so nastali in so bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje 23.10.2015).

 

Višina sofinanciranja:

 • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .