Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 19.03.2015

Razpoložljiva sredstva: 300.000,00EUR

Predmet javnega razpisa

 

Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji.

 

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo:

  • spodbujali sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo,
  • krepili inovativnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
  • zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,
  • razvijali nove možnosti za zaposlovanje ranljivih oseb na trgu dela.

 

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu, ki je vpisano v evidenco socialnih podjetij vključno do 31.12.2014, ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji  v obdobju 2010-2015.

 

Upravičeni stroški

Upravičene stroške predstavljajo:

  • stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin: bruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela,
  • stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva v višini 70% nabavne vrednosti računano brez DDV.

 

Stroški dela zaposlenih so upravičeni samo, če gre za zaposlitev osebe iz ranljive ciljne skupine, ki ima stalno prebivališče v območju izvajanja zakona. Nakup strojev in opreme je upravičen le v primeru, da je le-ta utemeljen in nujno potreben za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva. Kupljeni stroji in oprema morajo biti novi in v podjetju obravnavani kot osnovna sredstva. Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 50.000,00 EUR, upoštevajoč omejitev po pravilu »de minimis«.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .