Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis URE-GEN-I-2014-3 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri končnih odjemalcih – fizičnih osebah

 

Razpisnik: GEN-I d.o.o.

Rok: do 24.12.2014

Razpoložljiva sredstva: 500.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa so nepovratna sredstva za nove naložbe končnim odjemalcem-fizičnim osebam oz. potrošnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri teh končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za investicijska ukrepa:

 • fotovoltaična elektrarna (net metering)
 • vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin

 

Upravičenci

Prijavitelj za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep fotovoltaična elektrarna (net metering)  je lahko končni  odjemalec, ki je fizična oseba oz. potrošnik, ki je lastnik prevzemno-predajnega mesta, ki se nanaša na nepremičnino v/na kateri se investicija izvaja in je hkrati lastnik/solastnik nepremičnine v/na kateri se izvaja investicija.

Prijavitelj za dodelitev nepovratne finančne spodbude za ukrep vgradnje energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin, je lahko končni odjemalec, ki je fizična oseba oz. potrošnik, ki je lastnik/solastnik nepremičnine v kateri se izvaja investicija.

 

Zahteve za izvedbo investicij

Namestitev fotovoltaične elektrarne (net metering):

 • Največja skupna vgrajena moč fotovoltaične elektrarne ne sme presegati 10 kW.
 • Investicija mora biti izvedena v skladu z Uredbo o energetski infrastrukturi.
 • Vgrajena moč elektrarne ne sme presegati obračunske moči merilnega mesta 
 • Linearno zmanjševanj moči fotovoltaičnega modula mora zagotavljati doseganje 90% deklarirane moči po 10 letih.

Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin

 • Vgrajen kondenzacijski plinski kotel mora imeti izkoristek pri nazivni toplotni moči minimalno 104 %.
 • Zahteve glede dovoljenih emisij: morajo biti skladne z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.
 • Življenjska doba investicije: najmanj 20 let.

Višina sofinanciranja

 • Za ukrep A lahko subvencija znaša največ 350,00 EUR/kW vgrajene deklarirane moči in ne more presegati 25% vrednosti upravičenih stroškov investicije.
 • Za ukrep B lahko subvencija znaša največ 25 % vrednosti upravičenih stroškov investicije in ne more presegati 800,00 EUR. 

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .