Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Razpis za dolgoročne kredite z garancijami namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2014

 

Razpisnik: Regionalni razvojni center Koper

Rok: do porabe sredstev

Višina sredstev: 500.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kreditov z garancijami. Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredite je 500.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval garancije v višini do 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša največ 250.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:

 • Mestna občina Koper (193.000,00 EUR)
 • Občina Izola (100.000,00 EUR)
 • Občina Piran (60.000,00 EUR)
 • Občina Sežana (126.000,00 EUR)
 • OOPZ Sežana (5.000,00 EUR)
 • Občina Hrpelje-Kozina (6.000,00 EUR)
 • Občina Ilirska Bistrica (10.000,00 EUR)

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki in imajo sedež dejavnosti na območju občin Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen in Ilirska Bistrica ali pa investirajo na območju teh občin.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški investicije:

 • Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in nakupa objekta.
 • Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
 • Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Pogoji dodeljevanja

Pogoji dodeljevanja za dolgoročni kredit:

 • prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od najmanj 5.000,00 EUR do največ 85.000,00 EUR;
 • obrestna mera: Euribor (šestmesečni) + 2,49 % letno;
 • doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta do največ 5 let;
 • moratorij na vračanje kredita znaša do največ 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita;
 • prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev;
 • prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo RRC GS v višini do 50% glavnice kredita brez obresti, preostanek pa v skladu s pogoji banke;
 • bančni stroški vodenja kredita lahko znašajo do 0,8 % enkratno od zneska kredita - min 130,00 EUR pri Banki Koper d.d. in Novi Ljubljanski Banki d.d. Ljubljana in 0,7 % enkratno od zneska kredita – min 120,00 EUR pri Abanki Vipa d.d.;
 • krediti z garancijo RRC GS se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od 1.1.2014-28.2.2015. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja.

Pogoji dodeljevanja za garancijske sheme:

 • vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;
 • garancija znaša do 50% glavnice kredita brez obresti, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.;
 • prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno menico podjetja in z eno menico podjetnika, za posamezne primere pa s poroki na podlagi notarskega sporazuma (odvisno od bonitete kreditojemalca);
 • prosilec mora RRC GS za izdano garancijo plačati 1% od odobrenega kredita;
 • garancije se izdajajo najkasneje do 31.3.2015. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .