Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       


Javni razpis PUREE1 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

 

 

Naziv razpisa: PUREE1

Razpisnik: Elektro Maribor Energija plus d.o.o.

Rok: Javni razpis velja do 30. 6. 2012, do 12. ure oziroma do porabe sredstev

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

 

Predmet javnega razpisa


Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

  • Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije
  • Vgradnja sprejemnikov sončne energije za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije
  • Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave
  • Izvedba energetskih pregledov
  • Programi informiranja in strokovnega svetovanja.

 

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja znaša 30-40 % upravičenih stroškov investicije in se v skladu s Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. 89/08 in 25/09) dodeljuje kot državna pomoč. Višina nepovratne finančne spodbude je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, in znaša 46,5 €/MWh letnega prihranka energije.

Vse informacije o javnem razpisu lahko pridobite na naslovu:

http://www.energijaplus.si/projekti-iz-prispevka-pure/javni-razpis-za-pravne-osebe-in-podjetnike.html

 

 

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za kandidiranje na javnem razpisu, vam lahko pomagamo pri pripravi celotne vloge.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi