Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

 

Razpisnik: Slovenski regionalni razvojni sklad

Rok: 13.10.2014

Višina sredstev: 6.000.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Javni razpis je namenjen vsem občinam v Republiki Sloveniji.

Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na področje: cestne infrastrukture, komunalne in okoljske infrastrukture, socialne infrastrukture in športno turistične infrastrukture, gospodarskega razvoja, informacijske komunikacijske tehnologije.

Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa zemljišč,
  • gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor,
  • nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
  • stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta.

Upravičeni stroški lahko nastanejo za prijavljene projekte v letu 2014 od 1.1.2014 in za prijavljene projekte v letu 2015 od 1.7.2014.

Finančni pogoji

Občina upravičenka za projekt lahko s strani sklada pridobi posojilo v skupni višini do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 10.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 10.000,00 EUR oz. največ 500.000,00 EUR. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta.

Skupna doba vračanja je tako lahko do 15 let z vključenim moratorijem, višina obrestne mere pa znaša 3 mesečni Euribor + % letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti občin za leto 2014, glede na višino posojila.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .