Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis PURE 2014 za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih

Razpisnik: Energija plus d.o.o.

Rok: do porabe sredstev oz. do 01.12.2014

Razpoložljiva sredstva: 682.614 EUR

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe, naštete v nadaljevanju.

A.      Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz OVE

B.      Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave

C.      Programi izvajanja energetskih pregledov

D.      Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote

E.       Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov

F.       Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin

G.     Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih

H.      Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb

 

Upravičenci

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v sprejet lokalni energetski koncept in javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Višina sredstev

Višina nepovratne finančne spodbude ukrepa D (izvedba energetskega pregleda) je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba.

Maksimalna višina nepovratne finančne spodbude za ostale ukrepe znaša:

1.         za posamezne ukrepe A, B, C, E in F 20% upravičenih stroškov,

2.         za ukrep G 30% upravičenih stroškov,

3.         za ukrep D 50% upravičenih stroškov (ali največ 5.000,00 €),

4.         za ukrepe H (obnova strehe in stropa proti neogrevanemu podstrešju) 30% upravičenih stroškov,

5.         za ukrepe H (obnova fasade) 25% upravičenih stroškov,

6.         za ukrepe H (obnova poda/tla) 10% upravičenih stroškov in

7.         za ukrepe H (obnova oken in vrat v ogrevanih prostorih) 25% upravičenih stroškov.

Rok za izvedbo investicije je najkasneje 31.05.2015.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.