Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

 

 UKREP 312 -Javni razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij - ZAPRT (predvidena ponovna objava v jeseni 2011)

 

 

Razpisana sredstva: Najvišja stopnja pomoči znaša 60 odstotkov upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov. V primeru naložb v obnovljive vire se stopnja pomoči poviša za 10 odstotkov.

 

Datum objave

 

10.6.2011

Vlagatelji

Mikro podjetja, ki so:

-          Samostojni podjetnik posameznik

-          Gospodarska družba

-          Zadruga ali

-          Zavod.

Upravičen strošek

INVESTICIJSKI STROŠKI:

  1. Gradbeno obrtniška dela. Pri posameznih gradbenih in obrtniških deli se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem ( stroški materiala, prevoza in opravljenih del)
  2. Posebno usposabljanje za opravljanje dejavnosti
  3. Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in računalniško programsko opremo. Med upravičenimi stroški so še stroški, povezani z vključitvijo opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže)

SPLOŠNI STROŠKI

-          Priprava vloge in poslovnega načrta

-          Pridobitev gradbene dokumentacije ter priprava zahtevkov za izplačilo

 

Datum zaključka:

12.8.2011

Izdajatelj:

MKGP

 

Celotna vsebina javnega razpisa je na tej povezavi: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=977

Splošni pogoji

V kolikor se zanimate za pridobitev nepovratnih sredstev, vam lahko pomagamo pri pripravi investicijske dokumentacije.

Na voljo smo vam za informacije in za pojasnila na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pošlji povpraševanjeNepovratna sredstva - razpisi