Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2014

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 19.9.2014

Višina sredstev: za leto 2014 in 2015 1.340.000,00 EUR, za ostala leta okvirno 1.000.000,00 EUR

 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani Odbora Visokih predstavnikov programa Eureka.

Predmet sofinanciranja so raziskovalno razvojni projekti v podjetjih za pridobivanje novih znanj ter za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, s sofinanciranjem stroškov za industrijske raziskave.

 

Vlagatelji in upravičeni stroški

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodne objave, ki so, da se projekt izvaja na katerem koli tehnološkem področju, da ima projekt civilni namen, ter da je rezultat projekta nov proizvod, postopek ali storitev.

Načrtovan čas trajanja projekta je lahko največ 36 mesecev, rezultat projekta pa mora biti na tržišču dostopen najkasneje v dveh letih po zaključku projekta. Posamezni slovenski prijavitelj v projektu mora najmanj 70% dela na projektu v okviru obsega njegovega deleža v projektu opraviti sam.

Vsak slovenski prijavitelj mora v projektnem predlogu izkazati namen zaposlitve ustreznega števila novo zaposlenih oseb, ter tekom izvajanja projekta te zaposlitve realizirati. Število potrebnih zaposlitev je vezano na število zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju projekta. Vsak slovenski prijavitelj mora na vsake 3 sofinancirane FTE izvesti vsaj eno novo zaposlitev za polni delovni čas.

 

Upravičeni so:

  • stroški osebja,
  • stroški instrumentov, opreme, zemljišč ter stavb,
  • stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti ter
  • režijski in ostali stroški

Sofinancira se projekte v višini do 50% upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto za posameznega prijavitelja.

Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2014, 2015, 2016 in 2017 oz. do leta, ki ga je prijavitelj navedel kot zaključno leto projekta.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .