Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Semenski kapital -  lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR  (SK200 2014)

 

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: 17.10.2014

Predvidena višina sredstev: 1.400.000. EUR

 

Predmet javnega razpisa

Predmet produkta je semenski kapital - lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge. Med namene spada tudi povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem. Namen je spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in so mlajša od petih let (od datuma registracije do oddaje vloge), ter ne kotirajo na borzi, še niso delila dobička in niso nastala z združitvijo.

Vlagatelji morajo zraven zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati še:

  • podjetje mora imeti v trenutku plačila kapitalskega vložka in naknadnih vplačil s strani Sklada v Republiki Sloveniji sedež, poslovno enoto ali podružnico;
  • vsaj eden izmed družbenikov mora biti tudi zaposlen v podjetju za polni delovni čas,
  • podjetje mora že ustvarjati prihodke iz dejavnosti poslovanja podjetja, ki je predstavljena v vlogi kandidiranja na razpis, pri čemer so prihodki razvidni iz bilance preteklega leta od oddaje razpisa ali bilance tekočega leta od 1.1. do zadnjega dne predhodnega meseca od oddaje vloge,
  • podjetje mora imeti neodvisnega zasebnega investitorja vsaj v višini 20% vrednosti investicije Sklada (t.j. minimalno 40.000 EUR), pri čemer mora biti investicija zasebnega investitorja vplačana v denarju oz. lahko ta vstopa skupaj s Skladom,
  • družbeniki se morajo strinjati s Skladom kot solastnikom podjetja, s posebnimi pravicami in določili v družbeni pogodbi ter skladno z njenimi določili in določili javnega razpisa pred sklenitvijo družbene pogodbe, po potrebi spremeniti oz. dopolniti svoje ustanovitvene akte, družbene pogodbe oz. druge pogodbe in dogovore, ki bi bili v nasprotju s temi določili,
  • podjetje mora imeti produkt ali storitev, ki je plod lastnega razvoja in mora biti tržno ter globalno naravnan,
  • podjetje mora biti lastnik intelektualne lastnine oziroma inovacije, ne posamezni družbeniki, kooperanti ali strateški partnerji,
  • razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je dovoljeno, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov in pravnih oseb.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in globalni rasti, razvoju produktov in podobno, kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju, prodaji in vodenju podjetja, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni globalni rasti podjetja oziroma nadaljnjemu razvoju storitev oz. proizvoda itd.

Vplačan kapital in zasebni investitor

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK200 je 200.000 EUR. Sklad za svoj vložek pridobi vsaj 6% oz. vsaj 12% poslovni delež glede na čas vstopa zasebnega investitorja.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:     Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .