Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za Subvencioniranje vzreje čebeljih matic

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Do porabe sredstev oz. do 31.8.2014

Razpoložljiva sredstva: 30.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2014. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic v letu 2013 najmanj za 5 odstotkov glede na vpisane čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo v preteklem programskem letu, kar pomeni, da so bile vzrejene od 1. 5. 2012 do 31. 8. 2013. Do podpore so upravičeni tudi vzrejevalci rodovniških matic, katerim se subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

Vlagatelji morajo izpolnjevati zraven zgoraj  navedenih določil še splošne pogoje ter:

  • vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
  • vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;
  • vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov najpozneje dan pred oddajo vloge;
  •  vlagatelj mora priložiti kopijo odločbe Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2014 in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono za katero vlaga vlogo;
  • vlagatelj mora priložiti potrdilo o številu čebeljih matic, ki so vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, v preteklem programskem letu, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije;
  • vlagatelj mora priložiti potrdilo o pravilni izvedbi direktnega testa v letu 2013, ki ga prejme od druge priznane rejske organizacije.

Višina subvencije

Subvencija vzrejevalcem čebeljih matic, ki uveljavljajo subvencijo za gospodarske čebelje matice znaša 1,5 € na čebeljo matico, za rodovniške čebelje matice pa subvencija znaša 7 €. Subvencija vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji znaša 1.500 EUR.

 

Pošlji povpraševanje

 

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:     Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .