Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za ukrep Produktivne naložbe v ribogojstvo

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: Odpiranje vlog je vsak prvi delovni torek v mesecu, do porabe sredstev

Razpoložljiva sredstva: 350.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v vzrejo vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naložbe v nove ribogojnice ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih ribogojnic.

Vlagatelji so lahko fizične ali pravne osebe (mikro in mala podjetja), ki so v RS registrirane za opravljanje ribogojske dejavnosti, kot so:

 • gospodarske družbe,
 • zadruge,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • nosilci dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu

Predmet podpore so naložbe v ribogojstvo:

 • naložbe v vališča s pripadajočo opremo,
 • naložbe v ribogojnice, ribogojne bazene in ribnike s pripadajočo opremo,
 • naložbe v kletke za vzrejo rib s pripadajočo opremo,
 • naložbe v školjčišča s pripadajočo opremo,
 • naložbe v objekte za prečiščevanje školjk s pripadajočo opremo, vključno z opremo za pakiranje živih školjk,
 • naložbe v druge objekte, namenjene ribogojni proizvodnji in skladiščenju, s pripadajočo opremo,
 • nakup zemljišče za ribogojnico,
 • nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport živih proizvodov ribogojstva iz lastne vzreje,
 • nakup delovnih plovil,
 • drugih plavajočih naprav, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu,
 • nakup in postavitev zaščitnih mrež, nadstreškov proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje plenilcev v naravi,
 • naložbe v sisteme za zmanjševanje onesnaževanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo,
 • naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib in lastne vzreje s pripadajočo opremo,
 • nakup in postavitev opreme za merjenje pretoka in kvalitete vode ter bogatenje vode s kisikom.

Najvišja stopnja pomoči znaša do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, najmanjši znesek podpore je 3.500 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore pa 1.000.000 EUR.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:    Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .