Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij 2014 - 2015

 

Razpisnik: SID Banka d.d.

Rok: do porabe sredstev oz. do 30.06.2015

Razpoložljiva sredstva: 5,3 milijona EUR

Predmet spodbujevalnega programa

 

Namen programa je financiranje naložb v učinkovito rabo energije mikro, malih in srednje velikih podjetij. Oblika spodbude je kombinacija kredita in nepovratnih sredstev, pri čemer znesek kredita ne sme presegati 75% stroškov naložbenega projekta, in znesek nepovratnih sredstev ne presega 12% nakazanih sredstev, oz. seštevek obeh ne presega 85% stroškov projekta.

Celotni načrtovani izdatki naložbe morajo biti najmanj 40.000 € oz. največ 1.000.000 €. Projekt mora biti zaključen do 30.06.2015.

 

Vlagatelji

Spodbudo lahko pridobijo gospodarske družbe s sedežem v Sloveniji, ki po velikosti sodijo v kategorijo MSP, niso podjetja »v težavah«, poslujejo vsaj dve leti in so Dursu plačala vse obvezne dajatve itd. Glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, morajo vlagatelji izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

  • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,0,
  • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 2,0,
  • razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 2,0.

 

Pogoji financiranja

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka. Ročnost kredita je najmanj tri leta in največ dvanajst let. Moratorij na odplačilo glavnice kredita se lahko odobri največ za obdobje trajanja projekta, vendar ne več kot eno leto od sklenitve kreditne pogodbe.

Pošlji povpraševanje 

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 070 790 920 ali 040 211 491 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .