Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014

 

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rok: od 9.7. do porabe sredstev

Višina sredstev: 200.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet podpore javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Za škodni dogodek se šteje:

  • smrt,
  • l., ll. ali lll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter,
  • večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

Vlagatelji

Vlagatelj je lahko nosilec kmetijskega gospodarstva, kjer so pogoji za dodelitev sredstev izpolnjeni že ob vložitvi vloge.

 

Višin sofinanciranja znaša do:

Sredstva se iz naslova tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev, kjer znaša višina nepovratnih sredstev:

  • 5.000 eurov: smrt;
  • 5.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
  • 3.700 eurov: ll. kategorija invalidnosti;
  • 2.400 eurov: lll. kategorija invalidnosti.

V primeru ugotovljene nezmožnosti za delo se sredstva dodelijo na podlagi števila priznanih ur nezmožnosti za delo. Višina nepovratnih sredstev je 1,7 € na uro.

Pošlji povpraševanje

 Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .