Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis E3URE-2014-3 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

 

Razpisnik: E 3 d.o.o.

Rok: do porabe sredstev oz. do 24.06.2014

Razpoložljiva sredstva: 61.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

  • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso,
  • zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom,
  • zamenjava stare kurilne naprave z novo toplotno postajo sistema daljinskega ogrevanja,
  • učinkovita posodobitev sistemov za ogrevanje oziroma hlajenje, vključno s toplotnimi postajami,
  • sistemi za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih
  • vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov.

 

Upravičenci

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so poslovni subjekti s sedežem v RS.

Višina sredstev

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

  • 30 % za velika podjetja,
  • 40 % za srednja podjetja,
  • 50 % za mikro/mala podjetja.

Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne spodbude ne more presegati 80,00 EUR/MWh letnega prihranka energije.

Pošlji povpraševanje

 Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:    Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .