Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis URE-SUB_GOS-JS_2014_2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014

 

Razpisnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Rok: do porabe sredstev oz. do 03.11.2014

Razpoložljiva sredstva: 320.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavlja prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log-Dragomer za naslednje ukrepe:

 • vgradnja novega kotla z visokim izkoristkom v skupni kotlovnici ob istočasni prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina,
 • vgradnja nove skupne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ob istočasni prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnja nove skupne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenja dotrajano toplotno postajo,
 • vgradnja individualnega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni prvi priključitvi na sistem distribucije plina,
 • vgradnja nove individualne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ob istočasni prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnja nove individualne toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenja dotrajano postajo,
 • vgradnja kotla na utekočinjen naftni plin z visokim izkoristkom na območju, kjer je predvidena izgradnja distribucijskega omrežja na zemeljski plin,
 • vgradnja plinske toplotne črpalke.

Upravičenci

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so:

 • Gospodinjstva
 • Samoupravne lokalne skupnosti
 • Pravne osebe javnega prava

Višina sredstev

Višina nepovratne finančne spodbude lahko znaša:

 • največ 50% za obstoječe naprave do vključno 50 kW nazivne moči, ki se zamenjujejo z novimi, ter
 • največ 20% za obstoječe naprave nad 50 kW nazivne moči, ki se zamenjujejo z novimi.

Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 0,047 € na kWh enoletnega prihranka energije.

Pošlji povpraševanje

 Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:    Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .