Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis ECE-URE 2014 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

 

Razpisnik: ELEKTRO CELJE ENERGIJA d.o.o.

Rok: do porabe sredstev oz. do 30.06.2014

Razpoložljiva sredstva: 80.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednja ukrepa:

A. Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;

B. Izvedba energetskih pregledov;

Namen sofinanciranja je izvedba investicij, ki povečujejo energetsko učinkovitost, vse v zasebnem industrijskem in storitvenem sektorju. Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme, naprav ter izvedbe storitev, v skladu s pogoji razpisa.

Med upravičene stroške spadajo:

1.       Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote

  • Nabava in vgradnja toplotne črpalke ter hranilnika toplote, za namen zamenjave obstoječih kurilnih naprav za potrebe ogrevanja objekta ter priprave sanitarne tople vode;
  • Priklop sistema na sistem ogrevanja in priprave sanitarne tople vode;
  • Izdelava zemeljskega kolektorja ali vrtine, v primeru sistema zemlja/voda;
  • Električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema;

2.       Izvedba energetskega pregleda podjetja / objekta:

  • Strošek izvedbe razširjenega energetskega pregleda, ki ga upravičenec naroči pri zunanjem izvajalcu.

Upravičenci

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za ukrep, ki je predmet razpisa.

Višina sredstev

Višina nepovratne finančne spodbude znaša za posamezne ukrepe 20%, za ukrep Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih 30%, za ukrep Izvedba energetskih pregledov ter Programi informiranja in ozaveščanja pa 50% upravičenih stroškov ob upoštevanju velikosti podjetja.

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

  • 30 % za velika podjetja
  • 40 % za srednja podjetja
  • 50 % za mikro/mala podjetja

Pošlji povpraševanje

 Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .