Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis G 1/14 za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih

Razpisnik: Geoplin d.o.o.

Rok: 18.06.2014

Višina razpoložljivih sredstev: 294.660,00 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe za zagotavljanje prihrankov energije z upravičenimi ukrepi, navedenimi v nadaljevanju, v podjetjih, ki so končni večji odjemalci zemeljskega plina z letno porabo, večjo od 50.000 Sm3, in so priključeni na prenosno plinovodno omrežje.

Upravičeni ukrepi

Upravičeni ukrepi so:

  1. zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom,
  2. programi izvajanja energetskih pregledov,
  3. namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih.

Končni rok za izvedbo posameznega ukrepa je 31. 12. 2014.

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepa lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

  • 30 % za velika podjetja,
  • 40 % za srednja podjetja in
  • 50 % za mikro in mala podjetja

Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne spodbude ne sme presegati 46,47 EUR/MWh letnega prihranka končne energije.

 Pošlji povpraševanje

 Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .