Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico

 

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: 28.04.2014

Razpoložljiva sredstva: 1.641.000 evrov za leto 2014, za leto 2015 pa 1.678.000 evrov

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanja ali ohranjanja delovnih mest povezanih z začetno investicijo.

Investicija se mora izvajati na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Višina sofinanciranja znaša do:

  • 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
  • 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Vlagatelji

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah in imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del na upravičenem območju.

Upravičeni stroški

  • nakup strojev in opreme (nakup rabljene ali nove opreme),
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
  • gradbena dela,
  • nakup objektov in zemljišč.

Podrobnejša predstavitev programa je na naši splentni strani - Državna pomoč Maribor

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:    Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .