Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis URE-GEN-I-2014-2 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

 

Razpisnik: GEN-I d.o.o.

Rok: prvo odpiranje 21.3.2014, drugo odpiranje 18.4.2014, zadnje odpiranje 16.5.2014

Višina sredstev: 1.200.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe:

A.    Vgradnja energetsko učinkovitih kotlov na zemeljski plin;

B.    Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso;

C.    Vgradnja toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote;

D.    Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave;

E.    Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov in frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne pogone;

F.    Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote;

G.    Namestitev opreme za uvedbo in izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo;

H.    Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka.

Upravičeni stroški so stroški za dobavo in vgradnjo energetsko učinkovite opreme, naprav ter izvedbe storitev, v skladu s pogoji razpisa.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za ukrep, ki je predmet razpisa.

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

  • 30 % za velika podjetja
  • 40 % za srednja podjetja
  • 50 % za mikro/mala podjetja

Ne glede na velikost podjetja, višina nepovratne spodbude ne sme presegati 94,00 EUR/MWh letnega prihranka končne energije. Ne glede na zgornja določila, maksimalna višina spodbude za posamezen ukrep znaša 50.000 EUR.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:     Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .