Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila

 

Razpisnik: Eko sklad

Rok: do objave zaključka oz. najkasneje do 15.11.2014

Razpoložljiva sredstva: 300.000 EUR

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom za nakup novih (serijsko proizvedenih) električnih vozil in novih priključnih hibridnih vozil ali novih vozil na električni pogon s podaljševalnikom dosega, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja.

Predmet nepovratne finančne pomoči so lahko vozila za cestni promet, ki bodo registrirana v Republiki

Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, določene v eni od spodaj navedenih alinej:

 • nova vozila na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
 • vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e, predelana v električna, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
 • nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Ob oddaji vloge vozilo, ki bo predmet pomoči, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za nepovratno finančno pomoč za nakup in/ali za predelavo več vozil.

Na javnem pozivu lahko kandidirajo:

 • Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
 • javna podjetja, zavodi in druge pravne osebe, ustanovljene za opravljanje javnih služb ter koncesionarji, pooblaščeni za opravljanje javnih služb;
 • gospodarske družbe in druge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, ki opravljajo pridobitno dejavnost;
 • podružnice tujih gospodarskih družb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in so vpisane v sodni register v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic, s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: zasebniki).

Višina nepovratne finančne pomoči znaša največ:

 • 5.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije M1;
 • 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije N1in L7e;
 • 3.000 EUR nova priključna hibridna vozila ali nova vozila na električni pogon s podaljševalnikom  dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1;
 • 2.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 in predelano na električni pogon, kategorije L6e.

Nepovratna sredstva za nakup električnih vozil so na voljo tudi fizičnim osebam, pod delno spremenjenimi razpisnimi pogoji.

Pošlji povpraševanje

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .