Fima Projekti       |       Fima localis        |       Fima znanje       |       Fima prevajanje       |       Od kmetije do podjetja       

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2014

 

Razpisnik: Mestna občina Velenje

Rok: 18.4.2014

Razpoložljiva sredstva: 200.000 EUR

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2014 katerega sredstva se dodelijo za A. Sofinanciranje naložb v gospodarstvo, B. Sofinanciranje stroškov novih zaposlitev in C. Sofinanciranje stroškov najemnin v mestnem središču.

Pogoji za sodelovanje

Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sedežem oz. lokacijo poslovne enote na območju Mestne občine Velenje (v nadaljevanju MOV) in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. Vlagatelji morajo zraven splošnih pogojev izpolnjevati še sledeče posebne pogoje za določene namene.

Sofinanciranje naložb v gospodarstvo - namen A:

 • Naložba se mora izvesti na območju MOV in se ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku
 • imajo najmanj eno zaposleno osebo,
 • najnižji znesek sofinanciranja upravičenih stroškov je 1.000 EUR, najvišji znesek pa največ 20.000 EUR.

Sofinanciranje stroškov novih zaposlitev - namen B:

 • Prijavijo se lahko delodajalci, ki zaposlijo brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju MOV in, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje RS vsaj 1 mesec pred datumom objave tega obvestila,
 • vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 2 leti.

Sofinanciranje stroškov najemnin v mestnem središču - namen C:

 • Prijavijo se lahko obstoječi in bodoči najemniki poslovnih prostorov v mestnem središču, ki v poslovnih prostorih opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu 2014

Upravičeni stroški

Za namen A:

 • strošek projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
 • strošek komunalnega prispevka,
 • strošek nakupa, gradnje ali prenove poslovnih prostorov,
 • strošek nakupa strojev in opreme,
 • celovita obnova obstoječe proizvodnje,
 • strošek razvoja novih produktov ali storitev,
 • strošek nakupa patenta, licence, nepatentiranega tehničnega znanja.

Za namen B:

 • stroški dela novo zaposlenih v višini do 12 minimalnih mesečnih plač

Za namen C:

 • najemnina za poslovne prostore v mestnem središču za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014

Višina sofinanciranja za namen A. je do 50 % upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja, ter do 40 % upravičenih stroškov za srednje velika podjetja. Višina sofinanciranja za namen B. je do 100 % upravičenih stroškov, za namen C. pa do 50 % upravičenih stroškov.

 

Pošlji povpraševanje

 

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na tel. št. 040 211 491 ali 02/62 00 788 ter na e-naslovu:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .